logo
Poplachové systémy narušenia Systémy priemyselnej televízie dochádzkové systémy a systémy kontroly vstupov Systémy elektronickej požiarnej signalizácie
Menu
  INFO:
Cenníky na stiahnutie   ::   pre montážne firmy po zaregistrovaní a prihlásení sa na našu stránku.
Rubrika:  PSN  stránka:   zoznam PSN
Hotline
Technická podpora:
Obchodné info:
Fakturačné info:
Naší partneri
Návštevy
Celkom: 204955
Marec 23388
Dnes: 848

Poplachový systém narušenia

Spoločnosť LARKO, s.r.o.,Vám v oblasti zabezpečenia domov,bytov,inštitúcií,škôl a iných objektov ponúka komplexné obchodno-technické služby. Tieto služby sú zamerané na prípravu a zabezpečenie realizácie každej požiadavky zákazníka. Naši pracovníci Vám na základe Vašej predstavy pomôžu navrhnúť základnú štruktúru Vami požadovaného poplachového systému narušenia, ktorú ďalej podľa Vašich požiadaviek vyšpecifikujú do ponuky, ktorá obsahuje zoznam zariadení a inštalačného materiálu s nákupnými cenami, špecifikáciu a ceny potrebných prác, prípadne iné požiadavky ktoré v súvislosti so zvoleným zriadením musíte v zmysle platných noriem, zákonov a vládnych nariadení dodržať.

PSN

Moderná technika poskytuje nezvyčajné možnosti riešenia ochrany objektov a ľudí pred ohrozením a poskytuje mnoho variant riešenia ochrany. Tak vzniká nová špecializácia manažmentu, ktorý musí voliť optimálne kombinácie, minimálne možné riziko a hlavne nájsť efektívny systém súčinnosti modernej techniky s človekom.

Úlohou poplachového systému PSN je včasná signalizácia nežiaduceho vniknutia, alebo pokusu o vniknutie do objektu (stráženého priestoru), alebo nežiaducej činnosti narušiteľa. PSN pôsobí aj preventívne. Viditeľnosť niektorých komponentov má odradiť páchateľov od pokusov vniknutia do objektu.

PSN pozostáva z účinných a spoľahlivých komponentov a systémov, ktoré sú schopné chrániť vymedzené priestory pred útokom, či vlámaním. Samočinne, alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdanie tejto informácie zodpovednej osobe, alebo osobám.

Na zistenie nežiaduceho vniknutia, alebo pokusu o vniknutie do objektu slúžia moderné detektory, schopné identifikovať pohyb, rozbitie skla, otvorenie okna a dverí, ale aj pokusy o sabotáž komponentov PSN.

Riadiacim prvkom celého systému je ústredňa PSN, ktorá vyhodnocuje poplachové udalosti z jednotlivých detektorov. Súčasťou ústredne je zálohovaný zdroj, ktorý zabezpečuje funkčnosť PSN aj v prípade výpadku elektrického prúdu.

Systém PSN umožňuje rôzne formy pripojenia na centrálny monitorovací systém, pult centrálnej ochrany, prípadne mobilný telefón, a tak zasielať informácie o stave objektu priamo na políciu, súkromnú bezpečnostnú službu, alebo iné definované miesto.

Systémy PSN sú modulárne a umožňujú rozširovanie systému aj v budúcnosti. Moderné systémy PSN sú adresné, teda obsluha dostane presnú informáciu o tom, ktorý detektor vyvolal poplachový stav. Vďaka tejto vlastnosti je možné monitorovať pohyb páchateľa v objekte, a tým koordinovať zásahovú skupinu a vykonať efektívny zásah.

Systém PSN slúži k signalizácii nežiaduceho vniknutia, alebo pokusu, ale nezabráni vniknutiu do objektu. Preto je vhodné tento systém kombinovať s mechanickými zábrannými systémami (mreže, zámky, bezpečnostné fólie a pod.). Zariadenie PSN je vhodné používať v súčinnosti aj s ďalšími systémami ochrany objektov (centrálny monitorovací systém, systém priemyselnej televízie - PTV, systém kontroly vstupov - SKV, elektrická požiarna signalizácia - EPS), čím sa zvýši úroveň zabezpečenia objektu.

Bloková schéma možností zapojenia poplachového systému narušenia

Prihlásenie k účtu
Možnosti
Anketa
Ktorý poplachový systém narušenia je pre vás zaujimavejší? (18359 Účastníkov) hlasovalo
Digiplex
58%
Jablotron
42%
Aktuality
Doležité upozornenie ,
1/1/2013
firma LARKO s.r.o. vznikla premenovaním spoločnosti Kraken Tech s.r.o.